Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Štolbová

Smluvní pojišťovny:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
205 Česká průmyslová zdrav. pojišťovna (ČPZP)
207 Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
211 Zdravotní pojišťovna MVČR (ZP MV ČR)
333 Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP)