Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Štolbová

Aktuálně - informace pro pacienty

UPOZORNĚNÍ

V únorovém Strančickém zpravodaji byla publikována tato informace:
Ukončení činnosti dětského lékaře -
paní doktorka J. Štolbová oznámila úmysl
ukončení činnosti v ordinaci dětského lékaře
ve Strančicích k 30.6.2021.

MUDr. Jitka Štolbová svou praxi NEUKONČUJE.
Své služby v oboru praktický lékař pro děti a dorost bude po 1.7.2021 dále poskytovat svým klientům v ordinacích Mnichovice a Ondřejov.


V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

1. K vyšetření se předem objednejte.
2. Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.
3. Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
5. Zakryjte si ústa a nos rouškou.
6. Do ordinace běžte co nejkratší cestou.
7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).
9. Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
10.Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
11.Při použití WC dodržujte hygienické zásady. Dezifinkujte si ruce
12.Použité jednorázové kapesníky a pleny si odneste.
13.Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem
14.Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.

Pro informace o epidemiologické situaci a aktuálních opatřeních sledujte web MZČR
Věnujte též pozornost stránce Otázky a odpovědi


Žádáme rodiče (zák. zástupce), aby
- oznámili případnou změnu zdravotní pojišťovny dítěte
- oznámili změnu telefonního spojení

Na preventivní prohlídky se objednávejte dle rozpisu v Zdravotním (očkovacím) průkazu - zejména v 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech.
Pozvánky již nejsou rozesílány.

Ordinační doby  a kontakty na jednotlivé ordinace jsou k dispozici po kliknutí na název v levém sloupci.