Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Štolbová

Aktuálně - informace pro pacienty

UZAVŘENÁ ORDINACE:

24.9.2020 - čtvrtek
25.9.2020 - pátek
Původně plánované volno ruším s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a potřeby pacientů. Ordinuji dle platných ordinačních hodin.

Algoritmus izolace a karantény u COVID-19
1. strana 2. strana

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

1. K vyšetření se předem objednejte.
2. Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.
3. Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
5. Zakryjte si ústa a nos rouškou.
6. Do ordinace běžte co nejkratší cestou.
7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).
9. Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
10.Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
11.Při použití WC dodržujte hygienické zásady. Dezifinkujte si ruce
12.Použité jednorázové kapesníky a pleny si odneste.
13.Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem
14.Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.Žádáme rodiče (zák. zástupce), aby
- oznámili případnou změnu zdravotní pojišťovny dítěte
- oznámili změnu telefonního spojení

Na preventivní prohlídky se objednávejte dle rozpisu v Zdravotním (očkovacím) průkazu - zejména v 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech.
Pozvánky již nejsou rozesílány.

Ordinační doby  a kontakty na jednotlivé ordinace jsou k dispozici po kliknutí na název v levém sloupci.